EgilDoc

Dokumentation för EGIL

EGIL är en tjänst som enkelt och automatiserat skapar, underhåller och så småningom även raderar elevernas användarkonton i digitala läromedel.

Här kan du hitta publik teknisk dokumentation för EGIL.

För mer information om vad EGIL är, se Föreningen Sambruks sida om EGIL.