Nationellt dataformat för att publicera livsmedelskontroller som öppna data

Detta är en specifikation för hur livsmedelskontroller bör beskrivas som öppna data, framtaget av Sambruk och SKL. Målet med denna specifikation är att göra resultatet av livsmedelskontroller tillgängligt för en så stor mängd användare som möjligt genom att denna data kan användas som grund för analyser, mobilapplikationer etc. Det innebär att det är förenklad beskrivning av livsmedelskontroller. Denna förenkling innebär att data från flera olika kontrollmyndigheter och system är jämförbar vilket gör det möjligt att komma åt livsmedelskontrolldata från hela landet i ett och samma format.

Fokus ligger på att göra översiktlig data tillgänglig, ej på att tillgängliggöra all detaljerad data om livsmedelskontroller. Det är inte menat att vara en komplett beskrivning av all den data som kommuner och andra kontrollmyndigheter har om en livsmedelskontroll. Detta är svårt att ta fram eftersom olika kontrollmyndigheter beskriver livsmedelskontroller på väldigt varierande sätt.

Denna beskrivning av livsmedelskontroller som är separat från kontrollmyndigheters krav på att rapportera livsmedelskontrollstatistik till Livsmedelsverket. Med det sagt så är stora delar är denna specifikation anpassad till hur leverantörer av system för livsmedelskontroller redan idag rapporterar data till Livsmedelsverket. Detta för att göra denna specifikation så enkel som möjligt för dessa systemleverantörer att implementera, vilket i sin tur leder till mer tillgänglig data. För att inte skapa merarbete för individuella livsmedelsinspektörer så är det rekommenderat att systemleverantörer automatiserar så stora delar som möjligt av framtagandet av detta dataformat.

Öppna data

Öppna data är data som är…

  • Maskinläsbar - det är alltså data som en programmerare kan använda för att bygga nya applikationer, eller som kan analyseras och samköras med andra datakällor.
  • Fritt tillgänglig - det finns inga begränsningar på vem som får använda datan och vad de får göra

Fördelarna med öppna data är att det gör det möjligt för data att spridas till nya målgrupper (via de nya applikationer som använder den öppna datan) och användas på nya sätt (tex nya analyser av journalister).

Licens

Allt material som publiceras enligt denna specifikation ska vara tillgängligt med en Creative Commons Zero license. Detta innebär i korthet att vem som helst kan använda denna data till vad som helst.