Version Datum Förändring
2.0 2020-10-21 Uppdatering från NSÖD
0.8 2016-09-02 Originalversion för denna sajt