Om alla som publicerar livsmedelsinspektioner som öppna data använder samma dataformat så ökar sannolikheten att denna öppna data används för att skapa applikationer och analyser. Detta ökar i sin tur sannolikheten att information om livsmedelsinspektioner når fler personer och därmed påverkar deras beteende. Genom att alla dessa personer tar beslut om var de ska äta baserat på livsmedelsinspektioner kan i sin tur påverka de som driver restauranger etc att ta inspektionerna på större allvar.

För att uppnå alla dessa positiva effekter så bör alla som står inför en upphandling av ett system för livsmedelsinspektioner ställa krav på att dessa inspektioner kan publiceras som öppna data enligt det nationella format som definieras på denna webbsajt. Detta kan göras med exempelvis denna text:

Data om livsmedelsinspektioner ska finnas tillgänglig som öppna data enligt dataformatet specificerat på sambruk.github.io/livsmedel/