Den tekniska specifikationen av dataformatet kan laddas ner i en Excelfil och finns här.